Činnost a poslání

Posláním Asociace recyklace použitého textilu je naplňování společného zájmu, kterým je podpora separace, sběru, využití a recyklace použitého textilu s cílem odklonění tohoto materiálu z odpadového toku.

Dále naplnění úkolů balíčku oběhového hospodářství v oblasti povinné separace textilu a omezení poškozování životního prostředí.

Asociace recyklace použitého textilu nabízí společnou platformu právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a partnerům, kterým není lhostejný život na naší planetě a kteří si uvědomují závažnou situaci v oblasti přírodních zdrojů..

Asociace navazuje na principy cirkulární ekonomiky, bude podporovat její vývoj a zavádění produktů s vyšším obsahem textilních surovin. Hlavní činnost asociace směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání. Klade si za cíl:

  • Sdružit odbornou a laickou veřejnost k podpoře sběru, třídění a recyklace použitého textilu.

 

  • Ovlivňovat formou jednání a stálým působením na státní politiku v oblasti recyklace použitého textilu tak, aby byly zajištěny dostatečné podmínky pro úspěšnou podnikatelskou činnost  svých členů v oblasti vývoje a zavádění produktů s vyšším obsahem textilních surovin.

 

  • Zaměřit se na oblast likvidace odpadního textilu tak, aby zájmy členů asociace nebyly poškozovány.

Co se snažíme prosadit?

  • Zavedení recyklačního poplatku při nákupu textilních výrobků (potažmo i dalších komodit)

Smyslem je především prevence vzniku, snížení množství odpadního textilu a získání prostředků na recyklaci

  • Rozšířit výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %) o oblest sběru, třídění a recyklace textilního materiálu pro firmy, které se tímto zabývají.

Vše je ruční a namáhavá práce.

  • Rozšířit státní pobídky pro firmy vyrábějící výrobky z recyklovaného materiálu, upřednostnit jejich použití před výrobky pouze zezákladních surovin.

NAUČME SE VYUŽÍVAT ODPADY JAKO ZDROJE!

 

 

Volené orgány

Nejvyšším orgánem Asociace je ČLENSKÁ SCHŮZE. Statutárním orgánem, předsedou Asociace je pan ING, PAVEL HENDRICHOVSKÝ. Za spolek jedná předseda společně s jedním z dalších členů.
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ:

Diakonie Broumov, sociální družstvo, http://www.diakoniebroumov.cz/

POTEX s. r. o., https://www.potex.cz/

Dimatex CS, spol. s r. o., https://www.dimatex.cz/ 

CORETEX CZ SE, https://www.textileco.cz/

Aided z. s., https://www.aided.cz/

Ekocharita Slovensko, http://ekocharita.sk/