Staňte se členem

Řádným členem Asociace, a to se stejnými právy a povinnostmi, mohou být:
  • Živnostníci, dále jen „živnostníci“ – fyzické osoby ve smyslu Živnostenského zákona.
  • Mikrofirmy, dále jen „mikrofirmy“ – právnické i fyzické osoby zaměstnávající maximálně 10 zaměstnanců. • Malé firmy, dále jen „malé firmy“ – podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které mají méně než 50 zaměstnanců.
  • Střední firmy, dále jen „střední firmy“ – podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které mají méně jak 250 zaměstnanců.
  • Mikrofirmy, malé firmy a střední firmy řádně registrované v některém z členských států EU a mají zastoupení v ČR.
  • Podnikatelská společenstva, dále jen „společenstva“ – kolektivní členové. Členské subjekty kolektivních členů jsou považovány za členy AMSP ČR a pro účely statistiky mají
status tzv. „nepřímých členů “ a zprostředkovaně požívají stejných práv jako ostatní členové AMSP.

Řádné členství v Asociaci vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Výši členského příspěvku pro jednotlivé kategorie členů a jeho splatnost schvaluje představenstvo.
 

Členské příspěvky

Zde najdete přihlášku ke stažení.

 

Prosíme odeslat vyplňenou a podepsanou e mailem a také poté poštou na adresu sídla Asociace..

 

Děkujeme

Reklamní a partnerská spolupráce

V případě zájmu o reklamní či partnerskou spolupráci kontaktujte prosím:
Ing. Pavel Hendrichovský, e mail: hendrichovsky@aretex.cz, tel.: +420 603 581 902,  Lenka Harcubová, e mail: harcubova@aretex.cz, tel.: +420 604 208 279

GDPR

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ WEBU A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU

 

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek je ARETEX - Asociace recyklace použitého textilu se sídlem Husova 319, IČ: 08157629, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

 

Ochrana osobních údajů

Asociace recyklace použitého textilu z. s. neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas nebo nejde o případy, kdy zákon umožňuje shromažďování osobních údajů bez souhlasu. Za účelem zabezpečení technické funkčnosti webu jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na web přistupují.

Naše společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky webu. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití příslušného webového formuláře, kde je zřejmý souhlas či jasně stanovený účel

 

Kódy třetích stran

Na našem webu využíváme technologie retargetingu a remarketingu od služby Google Inc. a Seznam.cz, a.s.. Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam a Google. Zároveň používáme nástroje webové analýzy Google Analytics.

Cookie

Naše stránky využívají soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které informace ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Nastavení souborů Cookies

Nastavení souborů cookie můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Cookie můžete například zablokovat zaškrtnutím možnosti v nastavení prohlížeče, který zakazuje umístění všech nebo některých souborů cookie. Tato nastavení obvykle najdete v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ webového prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí Cookie může omezit funkčnost webu.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany soukromí neplatí. Seznamte se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.