Klíčový rok 2025

V roce 2025 by mělo téměř skončit skládkování v ČR a většina složek KO by měla být recyklována. Je ale recyklace ekonomicky udržitelná? 

 

https://www.tretiruka.cz/news/cirkularni-ekonomika-a-predchazeni-vzniku-odpadu/