Novinky v asociaci

Je čas na Rozšířenou odpovědnost výrobce u textilu!

Rok 2020 zamíchal kartami. Situace v oblasti sběru a následného zpracování použitého textilu je neudržitelná! Obce i sběrové firmy volají po řešení.

>>

Ustojíme COVID 19?

Jak COVID 19 ovlivní náš business?

>>

Český rozhlas

Český rozhlas - super povídání

>>

Recyklace, ekologie

V roce 2015 bylo celosvětově poprvé vyrobeno více než 100 miliard oděvů, 60 % z tohoto objemu skončilo na skládce ještě tentýž rok (Redress, 2016). Módní průmysl je zmítán trendem rychlé módy. Oděvy jsou vyráběny rychloobrátkově a dramatický pokles jejich cen způsobil obrovský nárůst v jejich spotřebě. Nakupujeme čtyřikrát více než před dvaceti lety (Forbes 2014) a až třetinu svých nákupů odkládáme hned po prvním nošení.

 

Oblečení vnímáme jako spotřební zboží, často i jako jednoúčelovou položku. V případě odložení oděvů do komunálního odpadu putuje toto na skládku.

Skončí-li oděv na skládce, dochází při jeho rozkladu k úniku metanu, skleníkového plynu, který přispívá ke globálnímu oteplování. Barviva a chemikálie v oděvech obsažené se pak mohou dostat do půdy a povrchových vod. Alarmující je, že tento osud potká až 90 % námi už dále nechtěného oblečení. Například v Číně končí každým rokem na skládce přibližně 20 milionů tun oblečení. V USA je to 10 milionů tun a ve Velké Británii 1 milion (Redress, 2016). V České republice tvoří textilní a oděvní složky v komunálním odpadu asi 6 %, to je přibližně 200 000 tun (ČSÚ).

Miliony tun oděvů, které končí na skládkách, jsou symbolem nesmyslného plýtvání přírodními zdroji, které naše planeta nabízí. Je-li oblečení vyráběno s myšlenkou, že nám moc dlouho vydržet nemá, šetří se na materiálu i samotném šití, dochází tak k umělému zkracování jeho životního cyklu. Skládkování je tak bohužel často jediným možným řešením, jak s kvantem donošených oděvů naložit.

S možným řešením přicházejí subjekty provozující textilní kontejnery, ve kterých končí přibližně 10 % z celkového množství textilního odpadu.  Část separovaného textilu je vytříděna pro potřeby klientů neziskových organizací, část je prodána v síti charitativních secondhandů a bazarů. Velké procento je prodáno firmám, které se zabývají recyklací nebo downcyklací textilu. Vyrábí čisticí hadry, výplně do autosedaček nebo izolační materiály kolem trubek. Bohužel recyklační kapacity jsou v současné době nedostatečné a ekonomicky téměř neudržitelné.  Velmi omezená i možnost termického využití z důvodu nedostatečné kapacity ZEVO spaloven.

Vzhledem k blížící se povinné separaci textilu je již "5 minut po dvanácté".